نشست خبری معاون فرهنگی واجتماعی سازمان تامین اجتماعی-1

دسته‌بندی خبری
تاریخ انتشار 18 خرداد 1394

فیلم نشست خبری دکتر اعتصامی معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی 14 اردیبهشت ماه 1393

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!