اموزش فوق حرفه ای زیست با رمزهای ویژه که مخصوصا این روزا که وقت کمه با یه بار نگاه کردن فول میشین و حداقل به ۳۵درصد سوالات زیست کنکور dvd زیست غیاثی مدرس ونوس متفاوت ترین تدریس با رمزگردانی 09149285452 تهیه دی و دی با یک پیامک روش های تست زنی استاد غیاثی

دسته‌بندی آموزشی
تاریخ انتشار ۵ فروردین ۱۳۹۸

اموزش فوق حرفه ای زیست با رمزهای ویژه که مخصوصا این روزا که وقت کمه با یه بار نگاه کردن فول میشین و حداقل به ۳۵درصد سوالات زیست کنکور dvd زیست غیاثی مدرس ونوس متفاوت ترین تدریس با رمزگردانی 09149285452 تهیه دی و دی با یک پیامک روش های تست زنی استاد غیاثی برترین مدرس زیست ونوس 09149285452 داری روش های تست زنی فوق سریع و سرعتی داری ابتکار خاص در تست ها و اموزش ژنتیک

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!