حمیدرضا قاسمی- تحلیلگر مسائل اقتصادی| خطاب به دکتر روحانی

دسته‌بندی خبری
تاریخ انتشار 21 آذر 1398

برای آقای روحانی نمودارهایی می‌کشند تا نشان دهند مشکل کسری بودجه با گرانی بنزین حل می‌شود! حمیدرضا قاسمی- تحلیلگر مسائل اقتصادی: رئیس جمهور با تاثیر گرفتن از مشاوران خارج‌ درس خوانده‌ای مانند پویا ناظران به جای این که به فکر کاهش هزینه‌های دولت در بودجه باشد، به طرف درآمدی توجه می‌کند/ برای رئیس جمهور نمودارهایی می‌کشند تا نشان دهند مشکل کسری بودجه با افزایش قیمت بنزین حل می‌شود. www.20ist.com

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!