نطق طوفانی دکتر زاهدی, نماینده مجلس پیرامون حسن روحانی

دسته‌بندی سیاسی
تاریخ انتشار 7 دی 1398

نطق طوفانی دکتر زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس - قرار بود مردم نیازی به یارانه نداشته باشند ولی اکنون می بینیم که مردم را نیازمندتر کردید!

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!