پنجره-بررسی سیاست گذاری اقتصادی در دهه 40 خورشیدی

دسته‌بندی آموزشی
تاریخ انتشار 20 مرداد 1398

این قسمت از برنامه پنجره با حضور آقای دکتر سعیدی و آقای میرزاخانی به مباحث مربوط به سیاست گذاری های اقتصادی دهه 40 می پردازد. در این برنامه با موضوع بررسی سیاست گذاری اقتصادی دهه 40 خورشیدی، علل رشد اقتصادی بالا و تورم پایین در آن دوره مطرح شده و به بیان تفاوت های سیاست گذاری اقتصادی در دهه های 40 و 50 و سازگاری این سیاست ها با نحوه مدیریت و حکمرانی پرداخته می شود.

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!