معرفی درس روش های نمونه گیری

دسته‌بندی آموزشی
تاریخ انتشار 5 اسفند 1398

ارائه توسط دکتر آزاده ساکی استادیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد مشاهده کامل این درس در سایت آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد امکان پذیر می باشد. کسب اطلاعات بیشتر در سایت مرکز تخصصی آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به آدرس elearning.mums.ac.ir مشاهده همه محتوا های تولید شده در سامانه ما به آدرس lms.mums.ac.ir

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!