افغانی

دسته‌بندی حوادث
تاریخ انتشار 19 آذر 1398

عملیات انتهاری شیطان صفتان طالبان که از کودکان برای مقاصد خود استفاده میکردند(طالبان و داعش دست پرورده ال سعود)

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!