آموزش نقاشی گل رز و برگ های آن با آبرنگ


در این مجموعه آموزش طی نقاشی گلبرگ ، گل و برگ گل رز بر نقاشی آبرنگ مسلط شده و آن را تمرین خواهید کرد.

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!