جواهرات ملی ایران

دسته‌بندی هنری
تاریخ انتشار 15 دی 1398

جواهرات ملی به عنوان فرهنگ و تاریخ ما شناخته می‌شوند. جواهرات ملی ایران طی سال های زیادی توسط پادشاهان مختلف ایران جمع آوری شده اند و در موزه جواهرات ملی ایران متصل به بانک مرکزی جمهوری اسلامی نگهداری می شوند.

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!